Fortell Google hva du selger med strukturerte data

December 16, 2022

Greger

For å kunne vise best mulig treff, har Google lagt inn støtte for det de kaller rich snippets. I all enkelhet er det snakk om å fortelle Google hva nettsiden har å tilby. Ved å gjøre dette via strukturerte data blir det mindre rom for feiltolkning fra Google sin del, og søkeresultatene kan vise mer korrekt informasjon.

Produktsøk

Eksempel — Produktsøk

Her ser du hvordan søkefeltet ser ut i et google søk

Hva dette betyr for en nettbutikk?

Google tilbyr en rekke ulike strukturerte data, men for dere som driver nettbutikk mener vi at det tre funksjoner som er særs aktuelle. Disse er beskrevet i detalj nedenfor, i prioritert rekkefølge.

Produktsøk

Bilde viser Google sitt eksempel på strukturert data for et produktsøk. Dersom dere allerede er kjent med Google Shopping kan løsningen minne mye om dette, men at produktet i tillegg blir strukturert i vanlig søk. I eksempelet over er det da en kort ingress om produktet, rangering og pris. Hvilke data som skal komme kan overstyres, men det viktigste vil være å fortelle Google at dette er et produkt, og kan kjøpes til x kroner.

En slik løsning passer for dere som ønsker å treffe bedre på konkrete søkeord mot et produkt.

Søkefelt

Det er mulig å fortelle Google at nettsiden deres har et søkefelt, slik som bilde over viser. Ved å søke på «Komplett» på Google får du muligheten til å søke på nettsiden deres direkte i Google. Men den viktigste fordelen mener vi er at en da kan skrive for eksempel «komplett.no harddisk» i adresselinjen på nettleseren og komme direkte til deres eget søkeresultat (litt avhengig av nettleser).

Brødtekst

Brødtekst betyr hvor på nettsiden en besøkende er til enhver tid. Og fordelen med å ha dette som strukturert data vises i bilde over. De fire undersidene til regap.no har vi definert som strukturert data, slik at den som søker får opp alle 5 sidene når de søker på oss.

Søkefelt