Slik lager vi unike ChatGTP boter med LangChain

May 26, 2023

Greger

Se hvordan vi kombinerer kraften av ChatGPT/AI og personlige data/dokumenter.

Kraften i tilpassede kunnskaps-chatboter

Tilpassede kunnskaps-chatboter er AI-drevne verktøy som kan samhandle med brukere, svare på spørsmål og gi informasjon basert på et spesifikt sett med data - du styrer selv hva boten skal kunne. De er spesielt nyttige i kundeservice, der de kan gi øyeblikkelige svar på kundespørsmål døgnet rundt, redusere ventetider og forbedre kundetilfredsheten.

Hvordan LangChain fungerer

LangChain er et verktøy som forenkler prosessen med å lage en tilpasset kunnskaps-chatbot. Det fungerer ved å ta inn dokumenter, dele dem opp i mindre biter, legge dem inn i en vektordatabase. Vektordatabasen lagrer informasjon om meningen til tekst i et språk ChatGPT/AI forstår og muliggjør derfor søk etter informasjon med samme betydning som så sendes tilbake til ChatGPT som blir bedt om å utforme et svar basert på dokumentdataene som likner mest mulig på kundens spørsmål og en beskjed om at den skal oppføre seg som en kundeservicemedarbeider.

Å lage en tilpasset kunnskaps-chatbot med LangChain innebærer flere trinn:

   Last inn og del opp data: Det første trinnet innebærer å laste inn PDFene  dine og/eller andre data og dele opp dise i mindre biter. Dette gjøres fordi når vi søker i databasen, trenger vi å motta mindre biter som er relevante for brukerens spørsmål - ikke alle dokumentene dine eller hele dokumenter hvis kun deler er relevant i forhold til spørsmål fra kunde.
   Legg inn og lagre data: Bitene blir deretter omformet ved hjelp av text-embedding-ada-002-modellen fra OpenAI, en av de beste modellene for generering av embeddinger (tekst omformet til AI-språk) som er tilgjengelig. Disse bitene lagres i en vektordatabase, klare for tilbakekalling når brukeren utfører et søk.
   Søk i databasen: Brukere sender inn et spørsmål og LangChain kjører så et likhetssøk basert på brukerens spørsmål. Den henter et antall dokumenter, gjerne 5,  som er mest lik i betydning av det brukeren spør om.
   Generer svar: De hentede dokumentene og brukerens søk kombineres og sendes til en stor språkmodell, som genererer et svar basert på denne konteksten og instrukser du gir den for hvordan den skal oppføre seg.
Personlig Chat-GPT bot virkemåte illustrasjon

Verdien av tilpassede kunnskaps-chatboter

Tilpassede kunnskaps-chatboter tilbyr flere fordeler, inkludert:

   Forbedret kundeservice: De kan gi øyeblikkelige svar på kundespørsmål, noe som forbedrer kundetilfredsheten.
   24/7 tilgjengelighet: I motsetning til menneskelige kundeservicerepresentanter, er chatboter tilgjengelige 24/7.
   Kostnadsbesparelser: De kan håndtere flere spørsmål samtidig, noe som reduserer behovet for et stort kundeserviceteam.

Konklusjon

Tilpassede kunnskaps-chatboter representerer en betydelig fremgang innen AI-teknologi, og tilbyr bedrifter et kraftig verktøy for å forbedre kundeservice og strømlinjeforme operasjoner. Med verktøy som LangChain og ChatGPT er det enklere enn noensinne å lage en tilpasset kunnskaps-chatbot.

Er du interessert i å se på mulighetene ved denne teknologien for din bedrift? Vi i IT-selskapet Regap vil gjerne møte deg for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å utnytte kraften i tilpassede kunnskaps-chatboter. Ta kontakt med oss i dag for å avtale et møte!

For videre lesing, kan du ta en titt følgende ressurser:

   LangChain 10 minutters Tutorial
   OpenAI's GPT-3
   Fordelene med Chatbots i kundeservice
   LangChain's Offisielle Dokumentasjon