Kasseintegrasjoner

En tett integrasjon mot ditt kassesystem er svært essensielt for at nettbutikken skal fungere sømløst. Et salg som i etterkant viser seg å må annulleres grunnet manglende synkronisering mot varelageret er svært uheldig, og fører ikke bare til et tapt salg, men mulig en tapt fremtidig kunde.

Vår nettbutikkløsning er derfor alltid tett integrert mot ditt kassesystem. Det vil i hovedsak si følgende:

  • Varelager er synkronisert til enhver tid
    Dersom en vare selges fysisk i butikk, må nettbutikken være oppdatert med denne informasjonen umiddelbart. Og visa verca.
  • Èn produktkatalog
    Det er svært tungvint å holde en oppdatert produktkatalog i både den fysiske butikken og nettbutikken. Derfor benyttes kassesystemet som hovedkatalog, og nettbutikken suplementerer dette.
  • Enkel oversikt over salg
    Salg fra nettbutikken registreres automatisk som salg i kassen, slik at du på én plass har oversikt over den totale omsetningen, men mulighet til å aggregere ned på lavere nivå - naturligvis.

Front Systems

De fleste av våre kunder har kassesystem fra Front Systems. Vi har vært partner av de siden 2013, og er svært stolte over vår integrasjon mot deres system. Dersom du er kunde av Front Systems anbefaler vi at du tar kontakt med de for å høre hvordan det er å jobbe med oss.


Andre kassesystem

Vi utvikler alltid integrasjoner basert på hva du som kunde ønsker. Dersom du benytter et kassesystem som vi per i dag ikke støtter, ser vi gjerne på muligheten for å utvikle en integrasjon mot dette. Ta kontakt så kan vi sammen se på hva som passer deres løsning.