HTTPS – S står for sikkerhet

Om man er en enkel bruker av internet eller om man drifter og vedlikeholder store sider slik vi gjør, er det en ting som alltid står i fokus. Sikkerhet er noe som er avgjørende både for våre kunder, oss, og sluttbrukere. Og det med god grunn siden nettet blir mer og mer avansert for hver dag som går, og det samme gjør også trusselbildet. Både datainnbrudd og kapring av personlig data er økende trusselfaktorer. På grunn av dette kommer de fleste store nettlesere (Firefox, Chrome, Opera, Edge og andre) til å implementere en løsning som aktivt informerer brukere sine om siden de er på ikke er sikkerhetssertifisert. (Googles eget bloggpost om dette.)

Sikkerhetssertifisering innebærer at siden har blitt validert og godkjent som en sikker kobling av en tredjepart (feks. geotrust.com) og at alle koblinger mot siden er sikre. Dette gir både deg som kunde og sluttbruker en økt sikkerhet i forhold til hvordan personlige og sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. En sertifisering koster ikke allverden, men tryggheten, og kanskje viktigere enn det – følelsen av tryggheten en sertifisering gir både for nettsiden og sluttbrukeren er uvurderelig.

Vi anbefaler et sikkerhetssertifikat til alle våre kunder som har en nettbutikk.